Witaj na naszej stronie

Gra edukacyjna

Realizowane programy

 

Kliknij w obrazek by otrzymać więcej wiadomości

Artykuły dla Rodziców

ĆWICZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ i SŁUCHU FONEMOWEGO

Prawidłowy poziom percepcji słuchowej jest jednym z czynników, które warunkują rozwój mowy i decydują o umiejętności prawidłowego czytania i pisania. Zabawy słuchowe są konieczne, aby rozwijać wrażliwość słuchową dziecka już od najmłodszych lat. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu analizatora słuchowego dziecko spostrzega, zapamiętuje
i rozpoznaje dźwięki, wśród których znajdują się i także dźwięki mowy. Słuch fonematyczny to zdolność rozróżniania fonemów, czyli dźwięków mowy ludzkiej. Poniżej znajdują się ćwiczenia, które możecie Państwo wykonywać z dzieckiem w domu wspierając jego rozwój na różnych poziomach.

Czytaj więcej...

RUCH TO ZDROWIE

Dzieci potrzebują ruchu, ponieważ jest on naturalną potrzebą człowieka. Aktywność fizyczna pobudza dojrzewanie układu nerwowego, a to z kolei przyśpiesza rozwój motoryczności. Ograniczenie aktywności ruchowej zdecydowanie wpływa na opóźnienie ważnych funkcji rozwoju naszych dzieci. Ruch pozytywnie wpływa na rozwój psychiczny i społeczny dziecka.

Czytaj więcej...

Kompetencje wychowawcze rodziców.

Rodzina w najszerszym zakresie zaspokaja potrzeby fizyczne, czysto egzystencjalne i psychiczne, przez co kształtuje uczucia, postawy, ma istotny wpływ na zachowania dziecka, jego stosunek do innych ludzi, do świata wartości, systemu postępowania. Rodzina jest dla dziecka pierwszym środowiskiem wychowawczym. Wywiera bardzo istotny wpływ na kształtowanie się jego osobowości i rozwój w różnych aspektach. Atmosfera wychowawcza domu rodzinnego jest wyczuwana przez dziecko instynktownie. Choć początkowo nie rozumie ono istoty otaczających go zjawisk - odbiera je. Dziecko ma prawo do tego, żeby wzrastać na trwałych fundamentach dobrej i zdrowej rodziny. Czasem atmosfera panująca w domu, pozornie spokojna na zewnątrz, w rezultacie jest pełna napięć, stresów i obcości. Atmosfera wychowawcza domu rodzinnego, jeśli jest właściwa, pełna ciepła i serdeczności sprzyja realizowaniu zadań wychowawczych. Jest podstawą zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Decydujące znaczenie dla kształtowania pozytywnej atmosfery wychowawczej ma odpowiedni styl kierowania i stosowanie odpowiednich środków wychowawczych.

Czytaj więcej...


Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci – założenie na rok 2018/2019


Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej ma wyjątkowy charakter. Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw.

Czytaj więcej...