Wstęp Deklaracji

Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.przedszkole9brzesko.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku

ul. Browarna 9, 32-800 Brzesko

tel. +48 146849446         Faks: 14-644-94-46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podmiot zobowiązuje się w najbliższym czasie dostosować stronę internetowa do wymogów ustawy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2023-03-14

Data ostatniego przeglądu deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Krzyżak - dyrektor

tel. 146849446 , e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznego Przedszkola Nr 9 im. M. Kownackiej w Brzesku zlokalizowany jest przy ul. Browarnej 9. Do budynku można dojść po schodkach małą bramką od strony północnej. Od strony wschodniej znajduje się płaskie dojście i dojazd do budynku. Przeznaczony jest on głównie dla służb ratowniczych. Droga prowadząca na teren wewnętrzny Przedszkola jest utwardzona. Budynek nie jest dostosowany dla osób będących sprawnych inaczej.