KĄCIK DLA RODZICÓW


Nasze przedszkole otwarte jest dla rodziców i opiekunów dzieci. Począwszy od momentu zapisania dziecka do naszego przedszkola rozpoczynamy współpracę z rodzicami. Organizujemy "dni adaptacyjne" po to, aby we wrześniu moment przyjścia do przedszkola nie był stresem ani dla dzieci, ani dla rodziców.

Rodziny dzieci zapraszane są na uroczystości przedszkolne: Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, pożegnanie przedszkola, aktywnie włanczają się w organizacyjne przygotowanie tych uroczystości. Szczodrość rodziców pozwala na uatrakcyjnienie pobytu dzieci w przedszkolu poprzez przedstawienia teatralne, zajęcia dodatkowe. Systematycznie organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców. Celem tych zajęć jest ukazanie specyfiki pracy nauczyciela z dziećmi przedszkolnymi. Prezentujemy metody, formy pracy, stwarzamy warunki do obserwacji własnego dziecka na tle grupy i do zabawy z dziećmi.

Konsultacje indywidualne - organizujemy indywidualne spotkania ze wszystkimi rodzicami, na których omawiamy mocne i słabe strony dziecka. Wspólnie zastanawiamy się jak pomóc jeśli z czymś ono sobie nie radzi. Jeśli zachodzi taka konieczność organizujemy spotkanie z psychologiem. Konsultacje te poparte są wnikliwą obserwacją dzieci, arkuszami, kartami pracy itd.

ZAPRASZAMY DO ARTYKUŁÓW

BIP

Facebook

Witaj na naszej stronie