Wstęp Deklaracji

Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.przedszkole9brzesko.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku

ul. Browarna 9, 32-800 Brzesko

tel. +48 146849446         Faks: 14-644-94-46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań przedszkola
 • Zamieszczone publikacje przed powstaniem nowej strony internetowej w dniu 2023-05-09 nie są dostępne cyfrowo. Podmiot zobowiązuje się w najbliższym czasie dostosować materiały (zdjęcia i skany) do wymogów ustawy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2023-03-14

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2023-05-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • strona jest obsługiwana za pomocą klawiatury
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia odstępów miedzy literami na stronie
 • możliwość zastosowania odwrotności kolorów
 • możliwość zastosowania dużego kursora
 • możliwość zastosowania przewodnika czytania
 • możliwość czytania tekstu
 • mapa strony
 • wyszukiwarka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Krzyżak - dyrektor

tel. 146849446 , e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznego Przedszkola Nr 9 im. M. Kownackiej w Brzesku zlokalizowany jest przy ul. Browarnej 9. Do budynku można dojść po schodkach małą bramką od strony północnej. Od strony wschodniej znajduje się płaskie dojście i dojazd do budynku. Przeznaczony jest on głównie dla służb ratowniczych. Droga prowadząca na teren wewnętrzny Przedszkola jest utwardzona. Budynek nie jest dostosowany dla osób będących sprawnych inaczej.

BIP

Facebook

Witaj na naszej stronie