KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


Przedszkole realizuje swoje zadania opiekuńcze, wychowawcze dydaktyczne w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową. Realizowane są również programy własne opracowane przez nauczycieli naszego przedszkola: „Program Adaptacyjny", „Program Edukacji Matematycznej", Program „Poznaję sztukę plastyczną i sam jestem twórcą", „Program Edukacji Zdrowotnej”, „Program Edukacyjno- Terapeutyczny", „Program Stymulacyjno - Terapeutyczny", oraz „Przedszkolny Program Wychowawczy".

 Proponujemy:
- Zajęcia zdrowotne, przyrodnicze i doświadczalne
- Zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
- Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
- Zajęcia rytmiczno –ruchowe
- Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
- Zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
- Zajęcia ruchowe i gimnastyczne
- Gry i zabawy terenowe
- Spotkania z ciekawymi ludźmi
- Zajęcia edukacyjne –wyjazdy do Izby Regionalnej zapoznanie z tradycjami, sztuką i kulturą regionalną.
- Uczestnictwo w konkursach, przeglądach, turniejach, olimpiadach sportowych
- Wycieczki edukacyjno-krajoznawcze
- Wyjazdy na spotkania i spektakle teatralne w RCKB
- Teatrzyki na terenie przedszkola
- Ciekawe dni – np. Święto grzyba, Święto drzewa, Pluszowego Misia, Święto ziemi, Święto uśmiechu
- Poznawanie literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 Dodatkowo proponujemy szeroką ofertę zajęć dodatkowych, aby jak najlepiej wspomagać rozwój dzieci uczęszczających do naszej placówki, oraz zapewnić im atrakcyjny pobyt.

 Zajęcia dodatkowe - BEZPŁATNE (prowadzone przez nauczycieli):
1.Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne
2.Zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy
3.Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne
4.Zabawy plastyczne w ramach kółka plastycznego
5.Zabawy teatralne w ramach kółka teatralnego
6.Zajęcia muzyczno - ruchowe

 Zajęcia dodatkowe - BEZPŁATNE (finansowane przez Gminę):
1.Zajęcia taneczno - rytmiczne - 1 raz w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych
2.Język angielski - 2 razy w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych
3.Religia dla dzieci 4-6 lat – zgodnie z deklaracją rodziców

 Wspólne uroczystości i imprezy okolicznościowe:
- Święto jesieni
- Pasowanie na przedszkolaka
- Spotkanie ze świętym Mikołajem
- Jasełka i wspólna wigilia
- Bal karnawałowy dla dzieci
- Dzień Babci i Dziadka
- Powitanie wiosny
- Piknik rodzinny "Święto Mamy i Taty"
- Uroczyste pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego

 W trosce o dobro dziecka i ujednolicenie oddziaływań wychowawczych współpracujemy z Rodzicami wychowanków.

 Rodzicom zapewniamy współudział w życiu przedszkola.
Udział w uroczystościach i zajęciach otwartych . 
Proponujemy fachową literaturę.
Pedagogizację na spotkaniach z Rodzicami.
Spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Spotkania indywidualne rodzica z nauczycielem (rozmowy nt. dziecka)

BIP

Facebook

Witaj na naszej stronie